حقوق و دستمزد

photodune-3443604-fish9-s-480x460

حقوق و دستمزد پرسنل را ساده و دقیق حساب کنید

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از مهم‌ترین و در عین حال زمانبرترین محاسبات در هر مجموعه ای است. با استفاده از سیستم های حقوق و دستمزد مدیران قادر به محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد به صورت دقیق و در کمترین زمان می باشند. اما استفاده از نرم افزارهای متعدد برای انجام امور مختلف به صورت جداگانه، یکپارچگی اطلاعات را از بین برده و دوباره کاری در ورود اطلاعات را افزایش می دهد. به همین جهت توصیه می شود در راستای سیستماتیک کردن چاپخانه ها و یا کانون های آگهی و تبلیغات از یک نرم افزار واحد با قابلیت های مختلف (نظیر حسابداری، سیستم حقوق و دستمزد، اتوماسیون، مدیریت ارتباط با مشتری و …) استفاده شود. در واقع پیشنهاد می گردد از سیستمی استفاده شود که امکانات کافی جهت ارتقاء آن در آینده وجود داشته باشد و در صورت بروز نیاز جدید، شما را وادار به تعویض سیستم ننماید و امکان ارتقاء همان سیستم برای شما وجود داشته باشد.

 

از جمله امکانات سیستم حقوق و دستمزد:

  • امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقی

  • محاسبه کسورات حقوق و دستمزد

  • امکان تهیه گزارش مرتبط با پرداخت پرسنل

  • ارائه فیش حقوقی

  • امکان طراحی فیش حقوقی

  • امکان خروجی گرفتن بر اساس فرمت های مختلف

 

از جمله محاسن ماژول حقوق و دستمزد، یکپارچگی با سایر ماژول های رنگارنگ نظیر حسابداری و اتوماسیون می باشد. در این صورت امکان محاسبه و ثبت حقوق و مزایای پرسنل در حسابداری وجود دارد.