مدیریت از راه دور

از راه دور چاپخانه خود را مدیریت کنید.

  • اگر محل کار شما پراکندگی جغرافیایی دارد و دفتر مرکزی، چاپخانه و انبار در مکان های متفاوت قرار دارند، در زمینه یکپارچگی اطلاعات، احتمالاً با مشکلاتی رو به رو هستید.
  • هم چنین در صورتیکه محل ثبت سفارش و چاپخانه مجزا باشند، شاید نیاز باشد تماس های مکرر گرفته شود که بسیار زمانبر بوده و گاهی به علت عدم هماهنگی، کار به درستی چاپ نمی شود.
  • بعضاً مشاهده شده است که مدیر مجموعه، به منظور کنترل روند انجام کار در مکان های دیگر از جمله در منزل، به سیستمی یکپارچه نیاز دارد و یا به علت پرمشغله بودن در مواقعی خاص از سال، نیاز به انجام برخی امور در منزل خود را دارد.

در تمامی موارد بالا با استفاده از افزونه مدیریت چاپخانه از راه دور، میتوانید اطلاعات چند شعبه یا دفترکار که پراکندگی جغرافیایی دارند را آنلاین و به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار دهید. هم چنین در صورتیکه محل ثبت سفارش و چاپخانه مجزا باشند، امور به صورت هماهنگ انجام می گیرند.

برای استفاده مطلوب از ماژول اتصال از راه دور داشتن سیستم با سخت افزار مناسب و اینترنت با سرعت مناسب ضروری است.